Wedstrijdreglement Instagramwedstrijd #zomervanpotier

De wedstrijd is toegankelijk voor inwoners van België met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Er is geen inschrijfgeld of aankoop nodig om aan de wedstrijd deel te nemen.

Deelnemen aan deze wedstrijd kan op volgende manier: post een afbeelding op Instagram en tag #zomervanpotier

Meerdere inzendingen zijn toegestaan. Sluitingstijd en -datum voor inzendingen zijn: 23:59:59 op 1/09/2019. Na deze datum worden verdere deelnames aan de wedstrijd niet meer geaccepteerd. Er is geen aansprakelijkheid mogelijk voor niet ontvangen deelnames, om welke reden dan ook.
De winnende foto wordt gekozen door de organisator van de wedstrijd op basis van originaliteit met het aantal likes en reracties in achting genomen.
De winnaar stemt ermee in dat zijn of haar naam, evenals de deelname, kan worden gebruikt in elk soort reclamemateriaal. Door mee te doen aan deze wedstrijd stemt de deelnemer in met deze voorwaarden. Potier Stone behoudt zich het recht om de wedstrijd en deze voorwaarden te annuleren of te wijzigen.
De prijs is zoals vermeld en is niet in te wisselen voor geld. De prijs is niet overdraagbaar. De prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om een prijs te vervangen met een andere prijs van gelijke waarde zonder hiervan kennis te geven.

Potier Stone behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

De winnaars worden op de hoogte gebracht op het respectievelijke sociale media kanaal waarop de inzending is ontvangen. Wanneer de winnaar niet gecontacteerd kan worden of zijn of haar prijs niet binnen 30 dagen claimt, behouden wij ons het recht de prijs in te trekken en een nieuwe winnaar te kiezen. We zullen de winnaar op de hoogte brengen wanneer en waar de prijs kan worden opgehaald.