Tips bij aankoop van natuursteen

6% BTW voor renovatie

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:
  • die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
  • die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen 
  • de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
  • de renovatiewerken betrekking hebben op de woning zelf en voldoen aan de voorwaarden
Klik hier voor meer info.