Onze voorwaarden

Deze website is eigendom van Potier Stone

Contactgegevens
Potier Stone
Vliegplein 64
9991 Maldegem
België
Tel: +32 (0)50 71 91 91
E-mail:
info@potierstone.be
ondernemingsnummer:
BE 0888 572 359

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacy Policy

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Potier Stone of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief,) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Potier Stone ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Potier Stone meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Potier Stone mee te delen. Potier Stone kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Potier Stone verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Potier Stone evenementen plaatsvinden; samenwerkingen met partners, wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Potier Stone stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Potier Stone zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Potier Stone uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Potier Stone beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met ons.

Potier Stone kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van Potier Stone gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Potier Stone verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Potier Stone niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

U heeft het recht u tot Potier Stone te richten en te vragen welke gegevens wij van u verwerken of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Potier Stone zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Potier Stone kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Disclaimer

Potier Stone tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Potier Stone kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
Potier Stone mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
Potier Stone is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Potier Stone is tevens niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden of de erin opgenomen links.
Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Dit betekent niet automatisch dat Potier Stone verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.


Potier Stone behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Potier Stone de toegang tot de webpagina monitoren.


U zal Potier Stone en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Algemene voorwaarden van de webshop

1.De webshop op www.potierstone.be is eigendom van Potier Stone, Vliegplein 64, 9991 Maldegem, België BTW BE 0888 572 359, hierna genoemd de ondernemer.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de consument en ondernemer. Door een bestelling te plaatsen verklaart de consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Overeenkomst tussen de consument en de ondernemer

De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de consument is uitgevoerd via de door hem gekozen betalingswijze (zie artikel 5) en nadat de betaling geregistreerd is op onze rekening.

Indien ondernemer om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal ondernemer dit zo snel mogelijk laten weten aan de consument, die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De consument kan dan wel kiezen om voor hetzelfde bedrag andere producten te laten leveren of indien gewenst wordt het gestorte bedrag terug overgemaakt aan de consument door ondernemer.

4. Producten en prijzen

De producten die verkocht worden via de ondernemer zijn allemaal originele producten. De prijzen en aanbiedingen zijn enkel geldig op de dag dat ze aangeboden worden via de ondernemer en zolang de voorraad strekt.

Indien een product niet meer voorradig zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte brengen binnen de 5 werkdagen.

Indien een product niet meer voorradig is bij onze hoofdleverancier zal de consument de keuze krijgen om zijn aankoop te annuleren of om een ander product (van dezelfde prijs) te laten naleveren. Bij annulatie zal de ondernemer het verschuldigd bedrag terug overmaken aan de consument. De aangegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Betaling en betaalwijze

De consument verbindt er zich toe om het bedrag dat vermeldt staat op de bevestigingsmail van uw bestelling over te maken op onze rekening via overschrijving op rekening KBC IBAN BE51 7370 2077 9362, BIC KREDBEBB op naam van Potier Stone, met vermelding van uw referentienummer dat terugvindt in uw bevestigingsmail.

6. Levering, leveringstermijn en verzendkosten

Onze onderhoudsproducten worden geleverd via BPOST. Voor alle bestellingen wordt een vast tarief aangerekend van 12 euro per levering in België en 16,5 euro per levering in Nederland.

De consument zal de ondernemer binnen de 48u op de hoogte brengen bij beschadiging en eventuele niet ontvangst van de goederen.

Levering worden gedaan op het leveringsadres dat de consument opgeeft in zijn bestelling. Producten worden ook enkel geleverd in de landen die vermeld staan op het bestelformulier van de webshop.

De ondernemer voorziet een leveringstermijn, wanneer de artikelen voorradig zijn, van 7 werkdagen na het ontvangen van de betaling op onze rekening voor alle bestellingen in België en 10 werkdagen voor Nederland. In geen enkel geval heeft de consument recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.

Objecten worden niet verstuurd per post. Deze kunnen na afspraak afgehaald worden: Vliegplein 64, 9991 Maldegem, België.

7. Terugneming en terugbetaling

Indien de consument wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de ondernemer daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via mail, info@potierstone.be binnen de 5 dagen na aankoop.

Het product dient dan terug gezonden te worden naar, Potier Stone, Vliegplein 64, 9991 Maldegem, België. De producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking (zowel karton als plastiek).

De verzendkosten voor terugzending van producten van consument naar de ondernemer zijn steeds voor rekening van de consument.

Bij ontvangst van de teruggezonden producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigd bedrag terug overgemaakt worden aan de consument via dezelfde rekening waarmee de betaling gebeurde bij de bestelling.

Bij beschadiging van de verpakking zal de consument op de hoogte gebracht worden via mail door de ondernemer. De consument kan dan geen beroep doen op terugbetaling van de producten. De producten zullen dan gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de consument bij de ondernemer of op vraag van de consument terug overgemaakt worden naar het leveringsadres mits het eerst opnieuw betalen van de verzendkosten door de consument aan de ondernemer.

8. Klachten en/of opmerkingen

Mocht u niet tevreden zijn met de producten of service van Potier Stone, dan kan u Potier Stone steeds bereiken via info@potierstone.be of telefonisch op +32 (0)50 71 91 91 op werkdagen van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 17u00.

9. Geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Geschillen zullen gebracht worden voor de bevoegde rechtbanken te Gent, België.


Heeft u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de Potier Stone, Vliegplein 64, 9991 Maldegem, België of via e-mail info@potierstone.be of telefonisch: +32 (0)50 71 91 91.