Kalksteen is een sedimentair gesteente.

Sedimenten zijn door de wind of water verplaatste korrels of deeltjes. Kalk, zand en grind zijn voorbeelden van sedimenten. De losse deeltjes gaan door chemische processen aan elkaar klitten. Dit is een zeer traag en complex geologisch proces dat uiteindelijk leidt tot een uniek hard gesteente.
Op kalksteen raak je nooit uitgekeken. Kalksteen heeft iets mediterraan. Het is een eenvoudige prachtige natuursteen met een eigen cachet. In kalksteen zijn de aders en fossiele resten van planten en dieren soms nog zichtbaar. Net als marmer wordt kalksteen “mooi oud”.